Ανακαλύψτε Τώρα Ένα Νέο Διαδικτυακό Κόσμο...

Τι Είναι το Bitshares:

- Πλατφόρμα Συναλλαγών Διαδικτυακών "token" όπως το biteur, bitusd,bitgold,bitsilver κ.α

- Δυνατότητα 100,000 Συναλλαγών ανά Δευτερόλεπτο

- Αυτόματες και Προκαθορισμένες Εντολές

- Δυνατότητα Δημιουργίας "custom made token" από Χρήστες όπως κουπόνια, εισιτήρια, bonus πόντους κ.α.


Αποποίηση Ευθυνών:

Η χρήση της εν λόγω πλατφόρμας ή οι πληροφορίες που περιέχονται ή δύνανται να περιέχονται στο παρόν δεν αποτελούν προσφορά (ή υποκίνηση προσφοράς).

Κατά την παροχή αυτού του υλικού ο κάτοχος του bitshares.gr δεν λαμβάνει υπόψη, τους επενδυτικούς στόχους κάποιου συγκεκριμένου παραλήπτη, των ειδικών επενδυτικών του στόχων καθώς και την οικονομική κατάσταση και τις συγκεκριμένες ανάγκες και απαιτήσεις του και τίποτα στο παρόν δεν προορίζεται για υποκίνηση κάθε χρήστη να επενδύσει ή να εκχωρήσει με ένα συγκεκριμένο τρόπο. To bitshares.gr δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για κάθε χρήστη, ο οποίος υφίσταται απώλεια από τη διαπραγμάτευση ή από την όποια συναλλαγή του με άλλον / άλλους χρήστες, κάτι για το οποίο ο κάθε χρήστης φέρει ακέραια την ευθύνη και παραιτείται δια της παρούσης από οιαδήποτε αξίωση έναντι του κατόχου του bitshares.gr

Ο κάτοχος του bitshares.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημία που μπορεί προκληθεί από την εν γένει χρησιμοποίηση της παρούσης πλατφόρμας βάσει οποιασδήποτε σύστασης, πρόβλεψης ή άλλων πληροφοριών που περιέχονται στο παρόν. Τα περιεχόμενα αυτής της δημοσίευσης δεν πρέπει να θεωρούνται ρητή ή σιωπηρή υπόσχεση, εγγύηση ή υπαινιγμός από μέρους του κατόχου του bitshares.gr ότι οι χρήστες θα ωφεληθούν από τις στρατηγικές που περιγράφονται στο παρόν ή ότι οι απώλειες που συνδέονται με αυτήν μπορούν ή θα περιοριστούν.